Roman Bubeník, Nádražní 800, 768 05 Koryčany

Sklizeň pícnin

Popis práce Kč / ha
Seční porostu trav a vojtěšek diskovým žacím strojem 650,-
Obracení sena,senáže 500,-
Shrnování sena,senáže 550,-
Mulčování 1 100,-

Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH, objednatel zajistí na svůj náklad PHM,spotřebovaný materiál(motouz,vaky, fólie, konzervant) není součástí ceny.